Skip to content

Onze dienstverlening gaat door

20 maart 2020 Leestijd 0 minuten

Sinds donderdagmiddag 12 maart heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook wij passen onze dienstverlening aan op deze ontwikkelingen. 

Dat betekent dat wij (coachings)gesprekken niet meer face-to-face voeren, maar telefonisch en/of online via Skype, Facetime of Zoom.

We zoeken op dit moment naar mogelijkheden om (een deel van) ons trainingsaanbod ook online aan te bieden.

Kortom, we werken gewoon door en zijn op afstand nabij. Juist in dit soort onzekere tijden willen we er met onze dienstverlening zijn voor jou, jouw medewerkers en jouw organisatie.