Skip to content

Niet alleen je processen en producten duurzaam, maar ook je personeel

14 december 2021 Leestijd 3 minuten

We staan in Nederland voor een grote maatschappelijke uitdaging. De overheid wil de opwarming van de aarde beperkt houden en stelt daarom in het Klimaatakkoord het doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, is inmiddels in volle gang. En er komt vanuit diverse hoeken steeds meer focus op het verbeteren van een duurzame samenleving. Maar wat doe jij als organisatie om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers? Oftewel het creëren van een omgeving en context waarin medewerkers gezond blijven, betrokken zijn en zich kunnen ontwikkelen. 

Focus op gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Waarom zou je je als organisatie bezighouden met duurzame inzetbaarheid? Vanuit de werknemer is het logisch. Je wilt een fysiek en mentaal gezond lichaam houden en met plezier werken.

De redenen van werkgevers om aan duurzame inzetbaarheid te werken ligt in het verlengde hiervan. Een nieuwe, gekwalificeerde medewerker vinden kost enkele maandsalarissen. Of als een medewerker door b.v. een burn-out of andere klachten niet kan functioneren, dan kan deze geen werkzaamheden verrichten, en kost deze medewerker de werkgever wel geld. Uit onderzoek van Baken Adviesgroep blijkt dat 71% van de Nederlandse bedrijven verzuimkosten te laag inschat. Zo denkt 19% dat een zieke werknemer je slechts €50 per dag kost. In werkelijkheid blijkt het gemiddeld €230 per dag te zijn, wat kan oplopen naar €400. Genoeg redenen om actie te ondernemen.

Bevorderen van duurzame inzetbaarheid

Wil jij medewerkers tot hun pensioen gezond aan boord houden? Ze perspectief geven op een leven lang ontwikkelen? En verzuimkosten omlaag brengen? Maak kennis met Het Solid Sense model van de Twaalf Kenmerken van Gezonde Organisaties ontwikkeld door Frank van den Bichelaer, directeur en oprichter van Solid Sense, en leer aan welke knop(pen) je als organisatie kunt draaien om gezonder te worden en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Van den Bichelaer neemt je mee in de ontwikkeling van het model: “In ons twaalfjarige bestaan, heb ik veel zien veranderen bij de organisaties waarvoor we werken, met name rond het thema verzuim. Oorspronkelijk werkten wij vooral met individuele cliënten aan verzuim, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Maar in de loop van de tijd zagen we dat de aanpak veel te veel gericht was op de behandeling van de individuele medewerker (curatief). Klanten en wij zelf lieten kansen liggen aan de voorkant (preventie) en op het gebied van duurzame inzetbaarheid (amplitie).”

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ''amplio'': versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is, in tegenstelling tot curatie (behandelen) en preventie (voorkomen), niet gericht op de klachten van medewerkers (zoals ziekte, werkstress etc.), maar juist op het bevorderen van positieve werkomstandigheden gericht op bevlogenheid en welzijn. Hij vervolgt: “Deze observatie werd herkend en erkend door veel van onze klanten, maar ze wisten niet precies hoe ze dat moesten aanpakken. Wij besloten daarom de focus van onze dienstverlening steeds meer te verleggen naar preventie en duurzame inzetbaarheid en op teams & organisaties. Want als je aan verzuim wilt werken en bij wilt dragen aan het ‘gezonder worden en blijven van organisaties’ (onze ambitie), is een integrale aanpak nodig op meerdere niveaus binnen een organisatie.”

Solid Sense, hét coachings- en trainingsbureau van Nederland, staat voor je klaar

Met haar integrale aanpak op organisatie, team en individueel niveau gaat Solid Sense voor duurzame oplossingen. Zo helpen ze al meer dan 10 jaar organisaties gezond te worden én te blijven.

Re-integratie 2e Spoor - resultaatgericht en op maat

Heeft jouw organisatie te maken met een langdurig zieke medewerker? Solid Sense biedt een resultaatgericht en op maat traject waarbij zowel de werkgever als medewerker worden ontzorgd. Samen met een ervaren, gecertificeerde coach gaat de medewerker aan de slag om een nieuwe, passende werkplek te vinden binnen de wet- en regelgeving van de ‘Wet Verbetering Poortwachter’.

Afgelopen jaren heeft Solid Sense honderden mensen succesvol begeleid naar werk. Oftewel, ze zetten hun kennis en ervaring graag in voor de behandeling en preventie van het verzuim. Én helpen jouw organisatie met het creëren van een positief werkklimaat met bevlogen en productieve medewerkers.

Meer informatie: bekijk onze informatiepagina.

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers

Kan jouw organisatie hulp gebruiken bij het nemen van de volgende stappen rondom duurzame inzetbaarheid en wil je bekender worden met de huidige situatie rondom dit thema? Dan is het traject: ‘Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid’ de juiste investering.

Met dit traject krijgt de organisatie de benodigde handvatten om een duidelijke, passende strategie op te zetten, om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en verzuim te verminderen.

Na dit traject heeft de organisatie:

  • Een helder beeld van bevorderende en belemmerende factoren rondom dit thema;
  • Bewustzijn van eigen opvattingen en leiderschapsstijlen;
  • Kennis van curatie, preventie en amplitie;
  • Kennis van Wet Verbetering Poortwachter / AVG, toegepast op eigen casuïstiek;
  • Ervaring met effectieve gedragsbeïnvloeding;
  • Een actieplan hoe verzuim terug te dringen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Meer informatie: : bekijk onze informatiepagina.