Skip to content

Leiding geven aan Verzuim en Duurzame Inzetbaarheid

3 maart 2020 Leestijd 2 minuten

Grip op verzuim. Welke organisatie wil dat niet? En als de daling eenmaal is ingezet, hoe voorkom je opnieuw een stijging? Hoe verbeter je de bevlogenheid van je medewerkers? Op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van verzuim en re-integratie hebben wij een programma ontwikkeld voor een curatieve, preventieve en amplitieve aanpak van verzuim binnen grote organisaties. De eerste resultaten zijn positief!

Verzuim in de volle breedte
“In de praktijk merken wij dat verzuim een hardnekkig en ongrijpbaar probleem is voor veel organisaties. Met de kennis en ervaring die wij in de afgelopen tien jaar op dit gebied hebben opgedaan, zijn we gestart met een nieuw programma: Leiding geven aan Verzuim en Duurzame Inzetbaarheid. Wij geloven in de benadering van verzuim in de volle breedte; van hoe ga je om met verzuim (curatie) en hoe voorkom je verzuim (preventie) tot hoe houd je je medewerkers energiek en bevlogen (amplitie). Daarnaast hebben wij ook gemerkt hoe belangrijk een gezamenlijke aanpak is, waarbij ieder die met het verzuimbeleid te maken heeft, van verzuimcoördinatoren en HR-managers tot teamleiders en directeuren, betrokken is”, aldus Frank van den Bichelaer, directeur en oprichter van Solid Sense.

Afwisseling van theorie en praktijk
Het programma bestaat uit een scan van de huidige situatie, leerwensen worden geïnventariseerd en gespecificeerd en individuele leiderschapsstijlen onder de loep genomen. De AVG en Wet Verbetering Poortwachter komen aan bod gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Ieder team maakt een plan van aanpak ter bevordering van duurzame inzetbaarheid dat zij presenteert aan de collega’s voor feedback. Belangrijk hierbij is hoe het plan te integreren in de huidige werkstructuur en welke afspraken zijn gemaakt over de uitvoering en rolverdeling. Na een periode van 4 tot 5 maanden vindt er een bijeenkomst plaats met een terugblik op het proces, welk resultaat is behaald en welke stappen nog nodig zijn. Borging staat centraal.

Aanpak
Het programma bestaat uit zes modules van ruim een dagdeel. Naast het theoretische kader is er tijd ingeruimd voor oefenen met de eigen casuïstiek. Vragenlijsten, opdrachten, stellingen (vanuit een E-learning platform), rollenspellen en werken met een trainingsacteur maken deel uit van onze aanpak.

Eerste resultaten positief
Vorig jaar zijn we gestart met dit programma bij een van onze klanten. De eerste resultaten zijn positief; er ontstaan dalingen in het verzuim en duurzame inzetbaarheid is onderwerp van gesprek.

Wil je meer weten over dit programma Leiding geven aan Verzuim en Duurzame Inzetbaarheid? Wij wisselen graag met je van gedachten. Neem contact op met Frank van den Bichelaer via info@solidsense.nl of bel 085 130 34 31 voor een vrijblijvend advies.