Skip to content

Inzicht in wat nodig is voor een goed draaiend MT

Andrea Heutink
, Onderwijsleider Vaardigheidsonderwijs

Albeda Zorgcollege is onderdeel van het regionale opleidingscentrum Albeda met meerdere vestigingen in de regio Rotterdam. Als gevolg van het samenvoegen van verschillende, kleinere managementteams heeft Albeda Zorgcollege nu één groot Managementteam (MT). Het team bestaat uit 25 personen met een grote diversiteit in ervaring en senioriteit. Om dit team optimaal te laten functioneren is gekozen voor een op maat gemaakt teamcoachingsprogramma van Solid Sense. Lees verder voor meer informatie. 

Uitdaging
Hoe smeed je van allemaal kleine groepjes één groot team? Hoe zorg je voor een gelijkwaardige samenwerking en benut je de diversiteit tegelijkertijd?

Aanpak
Het teamontwikkelingsmodel van Patrick Lencioni vormde de basis voor onze aanpak. Onder begeleiding van twee trainers is het team aan de slag gegaan met de thema’s: vertrouwen, verschillen/conflicten, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Er is zowel met de grote groep als in kleine groepjes gewerkt.

Duur
Kick-off, twee dagen en twee dagdelen over een half jaar verdeeld.

Resultaat
Verbinding, gedeelde focus, efficiënte samenwerking, gezamenlijk plan van aanpak.

De training heeft ons een beter beeld van elkaar gegeven en inzicht in wat nodig is voor een goed draaiend MT.

Andrea Heutink, Onderwijsleider Vaardigheidsonderwijs

“De aansprekende presentatie, de ideeën over de aanpak van ons vraagstuk en de klik met de trainers maakte dat we aan de slag gingen met Solid Sense. In de samenwerking was het prettig dat alles achter de schermen goed geregeld was. We konden onze aandacht richten op de inhoud en de voortgang van het programma. Het voorstel om na iedere bijeenkomst met een ander MT-lid te evalueren werkte goed waardoor het programma breed gedragen werd. Met de trainers waren de lijntjes kort en er was niet alleen contact over de inhoud, maar ook even een persoonlijk belletje of mailtje tussendoor.

Door corona heeft de laatste sessie online plaatsgevonden. Fijn hoe we samen met de trainers een aangepaste opzet bedachten gericht op de actualiteit: van hoe stuur je als MT bij in tijden van crisis en hoe werk je consistent samen op afstand tot het uitwisselen van ervaringen en de tijd nemen voor hoe het met ieder gaat.

De training heeft ons een beter beeld van elkaar gegeven; hoe staat iemand in het werk, wat is voor hem of haar belangrijk en wat is nodig voor een goed draaiend MT. Alleen al het gesprek met elkaar hierover aangaan, brengt focus net als de trainingsdagen zelf. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we elkaar nu sneller weten te vinden, er concrete afspraken zijn gemaakt over overleggen met het voltallige MT en overleggen waarbij een kleiner groepje volstaat. Ook hebben we onze communicatiebehoefte als MT in kaart gebracht en eigenlijk merk je dat er vanaf dat moment al iets verandert.

We kijken terug op een heel prettig en leerzaam traject met Solid Sense. Onze doelen zijn gehaald. We kunnen elkaar beter vinden als MT.We zetten deze ontwikkeling voort die we met elkaar in gang hebben gezet. Het is niet iets dat stopt nu het traject is afgerond, maar juist een proces dat we willen vasthouden!”

Meer informatie over teamcoaching

Bekijk onze website. Of neem direct contact met ons op om vrijblijvend meer informatie over de training Team 1.5 te ontvangen via info@solidsense.nl of bel 085 130 34 31.