Skip to content

Hoe geef je vanuit vertrouwen leiding in complexe tijden?

21 juli 2020 Leestijd 2 minuten

Aan leiders wordt vaak gevraagd om duidelijkheid en antwoorden in deze tijden van complexiteit. Ervaringen uit het verleden geven echter geen garanties voor de toekomst en harder werken leidt niet vanzelf tot betere oplossingen. Hoe geef je vanuit vertrouwen leiding geven in complexe tijden? 

Oplossingen worden nog wel eens gezocht in best practices en we willen onze kennis en ervaringen uit het verleden vertalen naar de toekomst. Maar in complexe situaties is moeilijk te voorspellen welke actie tot welk effect leidt. Complexiteit vraagt om een andere aanpak en anders kijken, voorbij bestaande opvattingen en denkwijzen. Als we het heden niet zozeer zien als de afsluiting van het verleden, maar als de start van de toekomst geeft dat nieuwe ruimte om te zien hoe we zelf mede vorm kunnen geven aan de toekomst.

Onze aandachtpunten voor leidinggeven in complexe tijden:

1. Verruim je blikveld

Wees bereid om anders te kijken en te luisteren. Leidinggeven in complexiteit betekent door verschillende brillen kijken, met een open blik. Het vraagt om op een diep niveau te luisteren, om te weten wat er onder de oppervlakte speelt. Door je open te stellen voor andere perspectieven ontstaan nieuwe mogelijkheden.

2. Accepteer het niet-weten

Om leiding te geven in dit tijdperk van complexiteit helpt het om comfortabel te zijn met onvoorspelbaarheid en het verdragen van onzekerheid. Neem de tijd om te reflecteren en te luisteren naar je intuïtie en accepteer dat je minder controle hebt. Stel je oordeel uit en geef ruimte aan onconventionele oplossingen.

3. Verbind met anderen

Het combineren van verschillende invalshoeken van een diverse groep mensen helpt om tot nieuwe perspectieven te komen. Zorg voor een open dialoog met ruimte voor diversiteit. Dit kost tijd, maar in complexiteit is snelheid niet altijd de beste optie. Door openheid te creëren voor verschillende inzichten krijgen jij en alle anderen een bredere kijk op de situatie.

4. Stel je open voor het nieuwe

Complexiteit vraagt om experimenteren en bijstellen. Omdat er continu beweging is, is er geen garantie voor succes. Experimenteren, waarnemen en fouten maken kan veel opleveren. Het vraagt om flexibiliteit, continu afstemmen en aanpassen. Laat het verleden als vertrekpunt los en neem de realiteit van het heden als startpunt voor de toekomst. En vergeet jezelf daarbij niet: welke rol wil jij in deze toekomst?

Geef je op voor onze nieuwe training 'Leidinggeven vanuit vertrouwen' en leer wat nodig is voor leiderschap in complexe tijden.